Jānis Vilnītis

Kluba ideju atbalstītājs/

Liepājas domes priekšsēdētājs