Biedrība / Struktūra

.

Āris Ozoliņš

Kluba prezidents

.

Anrijs Ozoliņš

Valdes priekšsēdētājs

Āris Ozoliņš

Valdes loceklis

Normunds Atvars

Valdes loceklis /
Biedrības direktors

Jānis Vilnītis

Kluba ideju atbalstītājs/
Liepājas domes priekšsēdētājs

Elans Strazdiņš

Kluba ideju atbalstītājs/
Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs

Atis Deksnis

Kluba ideju atbalstītājs/
Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos

Oskars Mors

Kluba ideju atbalstītājs/
UPB, AS